Filtrovať podľa

Rok vydania

Rok vydania

e-ostatné

e-ostatné

e-ostatné

Aktívne filtre

  • Rok vydania: 2021
Aplikácia štatistických... Aplikácia štatistických metód v živočíšnej produkcii

Aplikácia štatistických...

Candrák Juraj a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Scientific Conference of... Scientific Conference of PhD Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation

Scientific Conference of...

Tóthová Monika et al.

Proceedings of Abstracts from a Scientific Conference of PhD Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with International Participation


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Inovácia vzdelávacieho... Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 2021

Inovácia vzdelávacieho...

Jobbágy Ján a kolektív

Recenzovaný zborník vedeckých prác

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Arboristický štandard 6 -... Arboristický štandard 6 - starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry

Arboristický štandard 6 -...

Paganová Viera, Raček Marcel


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

ENVIRO 2021 - Reducing the... ENVIRO 2021 - Reducing the risk of negative climate change impacts in the landscape

ENVIRO 2021 - Reducing the...

Igaz Dušan, Książek Leszek et al.

Proceedings of scientific abstracts from the 25th International Scientific Conference ENVIRO 2021, held under the auspices of the dean of Horticulture and Landscape Engineering Faculty, Slovak University of Agriculture in Nitra prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. and dean Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow dr hab. inż. Leszek Książek prof. UR.


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

5th International... 5th International Scientific Online Conference - Book of Abstracts

5th International...

Brindza Ján et al.

Book of Abstracts from the 5th International Scientific Conference - Agrobiodiversity for Improving the Nutrition, Health, Quality of Life and Spiritual Human Development


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Študijná príručka 2021 -... Študijná príručka 2021 - 2022 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Študijná príručka 2021 -...

Roháčiková Oľga a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Základy sociálneho... Základy sociálneho poľnohospodárstva

Základy sociálneho...

Lacko-Bartošová Magdaléna a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Veda mladých 2021 - Science... Veda mladých 2021 - Science of Youth 2021

Veda mladých 2021 - Science...

Kišš Vladimír, Tárník Andrej


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Bezpečnosť a kvalita... Bezpečnosť a kvalita potravín - zborník vedeckých prác

Bezpečnosť a kvalita...

Golian Jozef a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Bezpečnosť a kontrola... Bezpečnosť a kontrola potravín - zborník odborných prác z medzinárodnej vedeckej konferencie

Bezpečnosť a kontrola...

Golian Jozef a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Študentská vedecká... Študentská vedecká konferencia FZKI 2021- zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie

Študentská vedecká...

Horák Ján a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Casee Online Winter School... Casee Online Winter School - Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA)

Casee Online Winter School...

Book of Abstracts

Kolesárová Adriana et al.

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Zborník abstraktov z XIX.... Zborník abstraktov z XIX. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

Zborník abstraktov z XIX....

Bobková Alica, Maková Jana, Hollý Dominik


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).