Filtrovať podľa

Dostupnosť

Dostupnosť

Rok vydania

Rok vydania

Značka

Značka

e-ostatné

e-ostatné

e-ostatné

Aktívne filtre

XXIX. vedecká konferencia... XXIX. vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
  • Nové

XXIX. vedecká konferencia...

Mlyneková Eva, Rašovský Marek a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Projekty z medzinárodných a... Projekty z medzinárodných a domácich programov na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre v r. 2021 – 2023
  • Nové

Projekty z medzinárodných a...

Roháčiková Oľga, Schwarcz Pavol, Floriš Norbert


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Slovensko-anglický... Slovensko-anglický pedologický slovník

Slovensko-anglický...

Horváthová Jarmila a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Craft Beer Revolution:... Craft Beer Revolution: Factors, impacts and perspectives of craft breweries development in Slovakia

Craft Beer Revolution:...

Savov Radovan, Kozáková Jana et al.


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Znižovanie chemického... Znižovanie chemického zaťažovania a degradácie poľnohospodárskych a lesných pôd

Znižovanie chemického...

celý názov – Znižovanie chemického zaťažovania a degradácie poľnohospodárskych a lesných pôd voľbou vhodných agrotechnológií s ohľadom na klimatické zmeny

Jobbágy Ján, Findura Pavol a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Scientific Conference of... Scientific Conference of PhD Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation 2023

Scientific Conference of...

Tóthová Monika et al.


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Bacteria – Plant... Bacteria – Plant Interaction: Transgenic Roots For Human Health

Bacteria – Plant...

Matvieieva Nadiia, Bohdanovych Taisa, Duplij Volodymyr

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Metodika monitoringu a... Metodika monitoringu a opatrení na zlepšenie vlhkostného režimu poľnohospodársky využívaných pôd a spôsobu ich využívania...

Metodika monitoringu a...

Tárník Andrej, Igaz Dušan

Metodika monitoringu a opatrení na zlepšenievlhkostného režimu poľnohospodársky využívaných pôd a spôsobu ich využívania v očakávaných podmienkach klimatickej zmeny

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Obnova obecného parku v... Obnova obecného parku v Ivanke pri Nitre - krajinno-architektonická štúdia obnovy parku v obci Ivanka pri Nitre

Obnova obecného parku v...

Tóth Attila a kolektív

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Metodika inovatívnych... Metodika inovatívnych prístupov úpravy pôdneho prostredia za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, ...

Metodika inovatívnych...

Horák Ján a kolektív

Metodika inovatívnych prístupov úpravy pôdneho prostredia za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, zabránenia degradácii pôdy bez negatívneho, resp. s pozitívnym dopadom na úrody plodín v podmienkach očakávanej klimatickej zmeny

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Študijná príručka pre... Študijná príručka pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2023/2024

Študijná príručka pre...

Igaz Dušan, Štěpánková Roberta

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

EuroDisBioFood – Modern... EuroDisBioFood – Modern Methodological Procedures in Science I. – IV. – A Methodological Handbook for PhD students

EuroDisBioFood – Modern...

Kolesárová Adriana et al.

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Uplatnenie systému NOVA v... Uplatnenie systému NOVA v rámci klasifikácie potravín podľa stupňa a techniky spracovania – prípadová štúdia z praxe

Uplatnenie systému NOVA v...

Zeleňáková Lucia, Angelovič Michal

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Veda mladých 2023 - Science... Veda mladých 2023 - Science of Youth 2023

Veda mladých 2023 - Science...

Kišš Vladimír, Tárníková Mária et al.

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).