e-ostatné

e-ostatné

e-ostatné

Aktívne filtre

Študijná príručka 2023 –... Študijná príručka 2023 – 2024 – Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
  • Nové

Študijná príručka 2023 –...

Roháčiková Oľga a kolektív

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Metodika monitoringu a... Metodika monitoringu a opatrení na zlepšenie vlhkostného režimu poľnohospodársky využívaných pôd a spôsobu ich využívania...
  • Nové

Metodika monitoringu a...

Tárník Andrej, Igaz Dušan

Metodika monitoringu a opatrení na zlepšenievlhkostného režimu poľnohospodársky využívaných pôd a spôsobu ich využívania v očakávaných podmienkach klimatickej zmeny

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Obnova obecného parku v... Obnova obecného parku v Ivanke pri Nitre - krajinno-architektonická štúdia obnovy parku v obci Ivanka pri Nitre
  • Nové

Obnova obecného parku v...

Tóth Attila a kolektív

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Metodika inovatívnych... Metodika inovatívnych prístupov úpravy pôdneho prostredia za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, ...
  • Nové

Metodika inovatívnych...

Horák Ján a kolektív

Metodika inovatívnych prístupov úpravy pôdneho prostredia za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, zabránenia degradácii pôdy bez negatívneho, resp. s pozitívnym dopadom na úrody plodín v podmienkach očakávanej klimatickej zmeny

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Študijná príručka pre... Študijná príručka pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2023/2024
  • Nové

Študijná príručka pre...

Igaz Dušan, Štěpánková Roberta

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

EuroDisBioFood – Modern... EuroDisBioFood – Modern Methodological Procedures in Science I. and IV. – A Methodological Handbook for PhD students
  • Nové

EuroDisBioFood – Modern...

Kolesárová Adriana et al.

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Uplatnenie systému NOVA v... Uplatnenie systému NOVA v rámci klasifikácie potravín podľa stupňa a techniky spracovania – prípadová štúdia z praxe

Uplatnenie systému NOVA v...

Zeleňáková Lucia, Angelovič Michal

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Veda mladých 2023 - Science... Veda mladých 2023 - Science of Youth 2023

Veda mladých 2023 - Science...

Kišš Vladimír, Tárníková Mária et al.

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Obnova Námestia svätého... Obnova Námestia svätého Jána Nepomuckého vo Veľkom Kýre - krajinno-architektonická štúdia námestia v obci Veľký Kýr

Obnova Námestia svätého...

Tóth Attila a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Študentská vedecká... Študentská vedecká konferencia FZKI 2023

Študentská vedecká...

Horák Ján a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Metodika riadenia závlahy s... Metodika riadenia závlahy s využívaním nízkotlakových technológií

Metodika riadenia závlahy s...

Bárek Viliam, Fuska Jakub, Obročník Oliver, Kováčová Martina


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Metodika pre zavádzanie... Metodika pre zavádzanie odolných druhov drevín v rámci stabilizačných opatrení v krajine

Metodika pre zavádzanie...

Paganová Viera, Hus Marek


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Metodika pre vytvorenie... Metodika pre vytvorenie strategických modelov ochrany drevín voči živočíšnym škodcom

Metodika pre vytvorenie...

Kollár Ján


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Sieťové a informačné... Sieťové a informačné technológie - SIT 2022

Sieťové a informačné...

Jamborová Ľubica, Oláhová Eva, Tóthová Darina


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).