e-ostatné

e-ostatné

e-ostatné

Aktívne filtre

5th International... 5th International Scientific Online Conference - Book of Abstracts

5th International...

Brindza Ján et al.

Book of Abstracts from the 5th International Scientific Conference - Agrobiodiversity for Improving the Nutrition, Health, Quality of Life and Spiritual Human Development


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Študijná príručka 2021 -... Študijná príručka 2021 - 2022 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Študijná príručka 2021 -...

Roháčiková Oľga a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Základy sociálneho... Základy sociálneho poľnohospodárstva

Základy sociálneho...

Lacko-Bartošová Magdaléna a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Veda mladých 2021 - Science... Veda mladých 2021 - Science of Youth 2021

Veda mladých 2021 - Science...

Kišš Vladimír, Tárník Andrej


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Bezpečnosť a kvalita... Bezpečnosť a kvalita potravín - zborník vedeckých prác

Bezpečnosť a kvalita...

Golian Jozef a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Bezpečnosť a kontrola... Bezpečnosť a kontrola potravín - zborník odborných prác z medzinárodnej vedeckej konferencie

Bezpečnosť a kontrola...

Golian Jozef a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Študentská vedecká... Študentská vedecká konferencia FZKI 2021- zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie

Študentská vedecká...

Horák Ján a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Экологизация защиты... Экологизация защиты растений для сохранения биоразнообразия насекомых и опылителей

Экологизация защиты...

Леонора Адамчук, Ян Бріндза, Катерина Липко


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je online publikácia, ktorej plný text je dostupný zdarma
na tejto webstránkeforward

Adamchuk Leonora, Brindza Jan, Lypko Kateryna – Ekologickejšia ochrana rastlín pre zachovanie biodiverzity hmyzu a opeľovačov

Casee Online Winter School... Casee Online Winter School - Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA)

Casee Online Winter School...

Book of Abstracts

Kolesárová Adriana et al.

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Theory and Practice of the... Theory and Practice of the International Management and Entrepreneurship in Multicultural Environment

Theory and Practice of the...

Proceedings of papers from an International Scientific Conference

Kozáková Jana a kolektív

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Zborník abstraktov z XIX.... Zborník abstraktov z XIX. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

Zborník abstraktov z XIX....

Bobková Alica, Maková Jana, Hollý Dominik


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Zelené centrum Poľného Kesova Zelené centrum Poľného Kesova

Zelené centrum Poľného Kesova

Krajinno-architektonická štúdia parkového námestia a kostolnej záhrady v obci Poľný Kesov

Tóth Attila, Kuczman Gabriel, Čitáry Ivan a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Recent Advances In... Recent Advances In Agriculture, Mechanical Engineering And Waste Policy - Proceedings of Scientific Conference 2021

Recent Advances In...

Kosiba Ján a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

XXVI. Vedecká konferencia... XXVI. Vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

XXVI. Vedecká konferencia...

Kovár Marek a kolektív


picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).