Návrhový list na vydanie publikácie

Tu si môžete stiahnuť formulár - Návrhový list na vydanie publikáciedescriptionfile_download

Formulár otvoríte v programe Excel. Na správne vyplnenie formuláru je potrebné si stiahnuť súbor do počítača a otvoriť ho v aplikácii Excel s povolenými makrami. Štandardne sa v dokumente, ktorý ich obsahuje zobrazí výzva na ich povolenie (v hornej časti Excelu sa zobrazí riadok s možnosťou povolenia). Ak sa táto výzva nezobrazí, môže to znamenať, že makrá sú už povolené.

Ak by formulár napriek tomu nefungoval správne, je možné ich zapnúť cez hlavné menu. Vizuálnu pomôcku pre nastavenie nájdete aj priamo vo formulári, alebo na tejto stránkeforward