Návrhový list na vydanie publikácie

Tu si môžete stiahnuť formulár - Návrhový list na vydanie publikáciedescriptionfile_download


Na správne vyplnenie formuláru Vám odporúčame používať aplikáciu Adobe Acrobat Reader DC. Je to štandardná a najpoužívanejšia, zdarma dostupná aplikácia na prácu s PDF dokumentami. Môžete použiť aj inú aplikáciu alebo čítačku PDF dokumentov, pri tých však nevieme zabezpečiť úplnú funkčnosť a kompatibilitu s návrhovým listom.

Adobe Acrobat Reader DC
je dostupný zdarma tu: forward https://get.adobe.com/sk/reader

Najskôr správne vyplňte všetky potrebné polia a potom formulár vytlačíte kliknutím na tlačidlo vytlačiť. Všetky polia formuláru, do ktorých je možné vpisovať informácie, príp. zvoliť možnosť z ponuky sú povinné. V prípade, že niektoré z týchto polí zabudnete vyplniť, formulár Vás na to po kliknutí na tlačidlo vytlačiť upozorní. Neúplné alebo nesprávne vyplnené návrhové listy nebudú vo Vydavateľstve akceptované, preto Vás prosíme, aby ste toto upozornenie neignorovali.