Orientujeme sa na vydávanie literatúry pre potreby Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a odbornej poľnohospodárskej praxe. Ide hlavne o študijnú literatúru (vedecké monografie, učebnice, skriptá, vedecké časopisy a ďalšie) so zameraním na najnovšie poznatky z oblasti poľnohospodárstva a ďalších príbuzných oblastí v nadväznosti na orientáciu jednotlivých fakúlt a pracovísk univerzity.

Zabezpečujeme redakčné spracovanie publikácie, návrh grafického dizajnu publikácie a jej následné tlačiarenské a knihárske spracovanie. Nami poskytované služby predstavujú uzatvorený okruh spracovania autorských rukopisov od ich grafickej úpravy, sadzby a prípravy do tlače v aktuálnych profesionálnych grafických programoch (pre press), cez tlač na profesionálnych digitálnych tlačiarenských strojoch (press) až do knihárskeho spracovania (post press).

Tlačíme aj informačné a propagačné brožúry, plagáty, letáky, pozdravy a pozvánky, vizitky, smernice, tlačivá a ďalšie. Ponúkame produkčnú tlač, väzbu V1, V2, V3, laminovanie do šírky formátu SRA3, hrebeňovú väzbu, násuvnú lištu, skenovanie, tlač a viazanie záverečných prác a publikačnej činnosti.

V prípade voľných výrobných kapacít prijímame objednávky aj od fyzických a právnických osôb mimo SPU.

Distribúciu väčšiny našej produkcie zabezpečuje Predajňa odbornej literatúry, ktorá sa nachádza pri vstupe do pavilónu CH (orientačná mapka).

Tu si môžete stiahnuť aj Organizačno-prevádzkový poriadok Vydavateľstva SPU v Nitredescriptionfile_download

Prehľadná Organizačná štruktúra Vydavateľstva SPU v Nitredescriptionfile_download

Výročné správy Vydavateľstva SPU v Nitre

Výročná správa za rok 2022descriptionfile_download

Výročná správa za rok 2021descriptionfile_download

Výročná správa za rok 2020descriptionfile_download

Výročná správa za rok 2019descriptionfile_download