Filtrovať podľa

Kategórie

Kategórie

Dostupnosť

Dostupnosť

Rok vydania

Rok vydania

Značka

Značka

e-publikácie

e-publikácie

e-publikácie

Aktívne filtre

  • Dostupnosť: Nedostupné
Bacterial plant diseases Bacterial plant diseases
  • Nové

Bacterial plant diseases

Kačániová Miroslava, Čmiková Natália

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Analýzy a vizualizácie... Analýzy a vizualizácie vybraných zložiek životného prostredia v ArcGIS PRO – návody na cvičenia
  • Nové

Analýzy a vizualizácie...

Lackóová Lenka, Tárník Andrej

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

The Dynamics of European... The Dynamics of European Food Security: Key Drivers and Measurement Framework
  • Nové

The Dynamics of European...

Palkovič Jozef

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Mikrobiálne biotechnológie... Mikrobiálne biotechnológie v záhradníctve
  • Nové

Mikrobiálne biotechnológie...

Kačániová Miroslava, Čmiková Natália

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Effect of different feed... Effect of different feed supplements in the diet of Ross 308 broiler chickens on formation of abdominal fat
  • Nové

Effect of different feed...

Haščík Peter, Čech Matej

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Mikrobiota sous vide... Mikrobiota sous vide hovädzieho mäsa po aplikácii rastlinných silíc a patogénnych baktérií
  • Nové

Mikrobiota sous vide...

Kačániová Miroslava, Čmiková Natália

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Bacteria – Plant... Bacteria – Plant Interaction: Transgenic Roots For Human Health

Bacteria – Plant...

Matvieieva Nadiia, Bohdanovych Taisa, Duplij Volodymyr

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Metodika monitoringu a... Metodika monitoringu a opatrení na zlepšenie vlhkostného režimu poľnohospodársky využívaných pôd a spôsobu ich využívania...

Metodika monitoringu a...

Tárník Andrej, Igaz Dušan

Metodika monitoringu a opatrení na zlepšenievlhkostného režimu poľnohospodársky využívaných pôd a spôsobu ich využívania v očakávaných podmienkach klimatickej zmeny

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Obnova obecného parku v... Obnova obecného parku v Ivanke pri Nitre - krajinno-architektonická štúdia obnovy parku v obci Ivanka pri Nitre

Obnova obecného parku v...

Tóth Attila a kolektív

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Metodika inovatívnych... Metodika inovatívnych prístupov úpravy pôdneho prostredia za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, ...

Metodika inovatívnych...

Horák Ján a kolektív

Metodika inovatívnych prístupov úpravy pôdneho prostredia za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, zabránenia degradácii pôdy bez negatívneho, resp. s pozitívnym dopadom na úrody plodín v podmienkach očakávanej klimatickej zmeny

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Študijná príručka pre... Študijná príručka pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2023/2024

Študijná príručka pre...

Igaz Dušan, Štěpánková Roberta

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

EuroDisBioFood – Modern... EuroDisBioFood – Modern Methodological Procedures in Science I. – IV. – A Methodological Handbook for PhD students

EuroDisBioFood – Modern...

Kolesárová Adriana et al.

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Uplatnenie systému NOVA v... Uplatnenie systému NOVA v rámci klasifikácie potravín podľa stupňa a techniky spracovania – prípadová štúdia z praxe

Uplatnenie systému NOVA v...

Zeleňáková Lucia, Angelovič Michal

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).

Veda mladých 2023 - Science... Veda mladých 2023 - Science of Youth 2023

Veda mladých 2023 - Science...

Kišš Vladimír, Tárníková Mária et al.

picture_as_pdf e-publikácia

Toto je elektronická publikácia, ktorú Vám ponúkame zdarma a môžete si ju stiahnuť v jej plnom rozsahu v časti Prílohy (nižšie).