Aktuálna smernica na vydávane publikácií

Tu si môžete stiahnuť aktuálnu smernicu SPU - Plánovanie, tvorba, schvaľovanie a vydávanie publikácií.

Etika publikovania a plagiátorstvo

Tu si môžete stiahnuť aktuálnu smernicu SPU - Etika publikovania a plagiátorstvo.

Edičný plán na rok 2015

Tu si môžete pozrieť edičné plány jednotlivých fakúlt SPU.