Kontakt

Kde nás nájdete
 
Naše pracovisko sa nachádza v pavilóne CH - suterén za spojovacou chodbou.
 
Kliknutím sem zobrazíte mapku, kde nás nájdete.
 
Koho u nás nájdete:
 
Ing. Ľubica Ďuďáková – vedúca Vydavateľstva
klapka 4561
tel.: +421 37 641 4561
Emília Sollárová – archív
klapka 4799
tel.: +421 37 641 4799
 
Tatiana Šmehilová – grafik, editor (pre press)
klapka 4560
tel.: +421 37 641 4560
 
Jozefína Hozáková – tlač (press), kniháreň (post press)
profil SPU
klapka 5267
tel.: +421 37 641 4347
 
Ing. Katarína Drábiková – editor (pre press)
klapka 4560
tel.: +421 37 641 4560
 
Dana Strnisková –  kniháreň (post press)
klapka 4347
tel.: +421 37 641 4347
 
Mariana Čermáková – editor (pre press)
klapka 4564
tel.: +421 37 641 4564
 
Emília Beláková – tlač (press)
klapka 5347
tel.: +421 37 641 5347
 
Viera Jindrová – administratíva
klapka 4569
tel.: +421 37 641 4569
 
Marta Cupáková – kniháreň (post press)
klapka 4347
tel.: +421 37 641 4347
 
Martin Lopušný – admin, grafik (pre press)
klapka 4564
tel.: +421 37 641 4564
 
Alena Mesárošová – kniháreň (post press)
klapka 4347
tel.: +421 37 641 4347