News and events

(comments: 0)

Dozviete sa tu všetko o publikačnej činnosti
na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite
v Nitre, taktiež získate informácie o dostupnosti
už vydaných publikácií a prístup k potrebným dokumentom, šablónam
a formulárom spojených s publikačnou činnosťou SPU.

(comments: 0)

Práve vychádza publikácia - vysokoškolská učebnica -  Všeobecná reprodukcia zvierat, ktorej autormi sú prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD. a doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.

(comments: 0)

Pripravujeme pre Vás ďalšiu medzinárodnú publikáciu - Animal genetic diversity in agriculture - zameranú na štúdium živočíšnej rôznorodosti, ktorej autormi sú prof. Peter Chrenek z SPU spolu s kolegami z Univerzity v Novom Sade v Srbsku - prof. Saša Dragin, MVDr. Ivan Stančić a Mgr. Milan Stegić.