Services for departments and facilities of SUA

We offer graphical processing and press of job stationery
- business cards
- greeting cards
- graduation cards
- diplomas
- attendance books, sheets
- tickets of leave
- scribbling books, pads
- and others

Žiadanka

Tu si môžete stiahnuť univerzálnu Žiadanku VES na vyhotovenie tlačových a ďalších druhov prác, ktoré v rámci našich služieb pre potreby SPU ponúkame.